Rökning under graviditeten ökar risken för barn med hypodonti

Blivande mammor som röker under graviditeten löper större risk att föda ett barn som saknar tandanlag.

Blivande mammor som röker under graviditeten löper ökad risk att föda ett barn med hypodonti, en missbildning som innebär att en eller flera tänder inte utvecklas. Det kan forskare i Nya Zeeland visa i den första studien i sitt slag. De jämförde 83 barn som fötts med hypodonti med drygt 250 barn utan det problemet. Mammorna fick i en enkät ange sina vanor under graviditeten rörande alkohol, tobak och kaffe.

Forskarna fann en tydlig överrisk vid cigarrettrökning, men inte vid konsumtion av alkohol eller kaffe. För de kvinnor som rökte mer än tio cigaretter per dag var den justerade risken mer än fyrfaldigad.

Källa: Journal of Dental Research

Ring upp mig!