Kronor och broar

Kronor och broar är ett sätt att ersätta skadade eller förlorade tänder. Krona är när en enstaka tand ersätt, broar när flera tänder behöver ersättas. För att avgöra vilket av dem du behöver gör tandläkaren en bedömning av ditt fall.

 

Hur går det till?

Kronor: Tanden som skall behandlas slipas för kronan skall sitta stabilt på tanden.
Avtryck tages som skickas sedan till en tandtekniker framställer en krona som ser så naturtrogen ut som möjligt. När den är klar cementerar tandläkaren på kronan på plats så att det ser ut som patientens egen tand.

Broar: När fler än en tand behöver ersättas eller om du exempelvis har en tandlucka kan man överväga en bro. En bro kan innefatta flertalet tänder. Tänderna som skall behandlas slipas för bron skall sitta stabilt på tanden. Avtryck tages som skickas sedan till en tandtekniker framställer en bro. Även i detta fall så naturtrogen som möjligt. När den är klar cementerar tandläkaren bron på plats så att det ser ut som patientens egna tänder

Beroende på i vilken omfattning din behandling är kan det variera, men vanligt vis två besök. Den enda där vi förbereder och tar avtryck på tanden, och den andra då vi sätter fast konstruktionen.
Vi har utbildade tandtekniker och tandläkare i färgtagning som på plats tar färg med hjälp av en speciell färgskala i samråd med dig som patient.
Kronor och broar kan framställas i olika material. Vi fäster stor vikt vid estetik och lägger ner mycket tid på detta. Tandcentralen har som mål att alltid jobba med ersättningar i material som är estetiska och hållbara. Vi jobbar i första hand metall fritt, det betyder att vi använder oss av keramiska konstruktioner i Zirkonium eller Emax. Men det finns andra alternativ och en individuell bedömning inför val av material görs av din behandlande tandläkare för att säkerställa att konstruktionen och materialet som passa just dig.
Vi jobbar med den senaste tekniken! Det betyder att du som patient slipper traditionellt avtryck med massa i munnen. Istället jobbar vi med digitalt avtrycks om scannar av dina tänder, varpå en digital fil överförs med en exakt avstanning till en fräs som fräser ut dina tänder.
Beroende på konstruktionens omfattning och typ kan det antigen framställas i traditionell labb, eller med den senaste tekniken som används genom en fräs som på millimeter mått framställer efter dina tänder. Vi kan stolt meddela att vi är bland dem få kliniker i Sverige som använder den typen av teknik.
Nej, behandlingen är smärtfri eftersom du får bedövning. Vi strävar alltid efter att du skall få en smärtfri behandling.