Allmän tandvård

Våra tandläkare utför allmän tandvård anpassad efter dina individuella behov och önskemål.

Allmänna tandvården innefattar bastandvård för barn, ungdomar och vuxna allt ifrån undersökning, lagningar, förebyggande tandvård, tanduttagning till rotbehandlingar.
En bra allmän tandvård ser till att hålla kostnaderna nere hos tandläkaren och tidigt upptäcka tandbesvär.

Vi är anslutna till Försäkringskassan och barn och ungdomar upp till 23 år behandlas kostnadsfritt.

Du är välkommen med eller utan remiss!