Barntandvård

När barnet fyller tre år är det dags att gå till tandläkaren för första gången. Vårt uppdrag från Region Stockholm innebär att vi har ett ansvar att se till att barn och ungdomar går på regelbundna tandläkarbesök. Det är viktigt att du säkerställer att ditt barn har en tandläkare som kan se till att barnet har en god munhälsa. Att ha fina, rena tänder från ung ålder minskar risken för tandproblem och sjukdomar senare i livet.

Tandcentralen har på uppdrag av Region Stockholm ett antal områden som vi ansvarar för när det gäller barntandvård. Föräldrarna har frihet att välja tandläkare för sina barn, men vi har ansvar för att se till att alla barn och ungdomar får den tandvård de behöver. Om barn och ungdomar inte är listade hos en tandläkare kommer vi att kontakta föräldrarna och bjuda in barnet till vår klinik.

Det är viktigt att föräldrar säkerställer att barnen är listade hos en tandläkare. När barnet är listat hos en tandläkare kommer det att registreras i Libretto (IT-stöd för vårdgivare som utför landstingsfinansierad barn- och ungdomstandvård). På så sätt kan vi vara säkra på att barnet går på tandläkarbesök. Om barnet inte är registrerat som "Listad" i Libretto har vi en skyldighet att kontakta föräldrarna och säkerställa att barnet får den tandvård som det har rätt till.

Alla barn är välkomna till våra kliniker.

Vi på Tandcentralen har områdesansvar för barn och ungdomar i våra geografiska områden!

På uppdrag av Region Stockholm

Hur går det till?

Barn som är listade hos oss börjar få kallelser för tandläkarundersökningar redan från två eller tre års ålder. Barn i alla åldrar är naturligtvis också välkomna hos oss. Efter undersökningen gör vi en individuell bedömning av barnets tandvårdsbehov och avgör sedan hur ofta barnet bör komma till oss. Vanligtvis är det vartannat år, men ibland kan det vara oftare.

I Sverige har vi fri tandvård för barn och ungdomar upp till att det år de fyller 23. Vår Tandcentralen arbetar vi på uppdrag av Region Stockholm och behandlingen är gratis för barnet. Vi undersöker också bettfel och tandanlagfel som kan behandlas med tandställningar, också detta är kostnadsfritt.

Om barnet har ett bettfel skickar vi en remiss till Region Stockholms konsulttandläkare. I vissa fall kan det bli aktuellt att barnet ska visas för en specialist inom ortodonti på Tandcentralen. Då görs en bedömning av om barnet har rätt till tandställning eller om det kan behandlas på annat sätt. Om detta blir aktuellt får du mer detaljerad information om vad som gäller för just ditt barn.

Nedan finner du hur vi valt att jobba med projektet

Vi på Tandcentralen vet att tandläkarbesök många gånger kan vara lite nervöst. Därför har vi satsat på att inreda barn rummen pedagogiskt. Vi vill att barnen skall tycka att det är roligt att ta hand om sina tänder och gå till tandläkaren. Barn rum är inredda med noggrant utvalda material och ”leksaker” för att ditt barn skall känna sig bekväm. Vi anser att det är viktigt att barnen som besöker oss känner att det är ett roligt äventyr istället för att känna rädsla och obehag.
Tandcentralen anordnar barndagar med aktiviteter för vuxna och barn, teater, utdelning av hjälpmedel och utbildningar i munvård. Barndagarna anordnas både på kliniken men även på Förskolor och skolor som samarbetar med Tandcentralen. Vi har även barndagar på bibliotek och vid olika festivaler och aktivitetsdagar i olika områden. Håll utkik på hemsidan för uppdateringar när och var nästa barndag skall hållas. Det brukar uppskattas både av stora som små! Har ditt barns förskola inte ett pågående samarbete med oss? Önskar du delta i barndagarna tillsammans med ditt barn? Maila eller ring oss så kontaktar vi förskolan för att utforma ett samarbete!
I samarbete med Oral B, Plackers och 3M har vi valt att utforma tandvårdskit för barnen. Tandvårdskiten är anpassade för barn och innehåller noggrant utvalda hjälpmedel. Det är viktigt att barn upplever tandvård som rologt och nödvändigt, därför satsar vi på hjälpmedel med barnmotiv och som är utformade att passa de små tänderna. Med kiten delas även information ut om hur du på bästa sätts kall använda dem olika hjälpmedlen. Kit delas ut vid dem lika barndagarna som hålls eller vid den första undersökningen hos oss, fråga oss gärna så berättar vi mer!.
Kom och träffa Tandcentralens figurer Tandis och Tigris! Tandis och Tigris har designats och utformats för att på bästa pedagogiska sätt hjälpa ditt barn men munvård. Figurerna figurerar vid tandvårdsdagarna genom teater, lekar och massa andra aktiviteter.
Tandcentralen har valt att satsa på riktad information. Vi tycker att det är viktigt att informationen är anpassad till den som skall läsa den. Alla föräldrar har rätt att få rätt utbildning i hur dem skall hjälpa sina barn med sin tandvård men även var dem kan få den hjälpen. Därför har vi valt att utforma broschyrer översatta till 10 olika språk som delas ut till dig om projektet och var du kan vända dig för frågor och hjälp. Även barn behöver information anpassad, främst till sin egen ålder. Tandcentralen har därför valt att satsa på sagor om tandvård för att inspirera och anpassa utbildningen av barn. Även här återkommer Tandis och Tigris i en barnbok som Tandcentralen utformat för ditt barn.

Lista ditt barn hos en av våra klinker genom fylla i formuläret nedan

 

    Klink:

    Genom att klicka på Lista mitt barn!-knappen godkänner du att vi sparar dessa uppgifter i vårt patientregister. Uppgifterna kommer att hanteras konfidentiellt enligt personuppgiftslagen (PUL/GDPR) och kommer inte att lämnas ut till tredje part. Önskar du att vi raderar uppgifterna från vårt patientregister kan du närsomhelst kontakta oss på info@tandcentralen.se eller ringa 08-122 120 00.

    Barnprojekt Barnens rätt till ett leende

    På Tandcentralen har vi valt att satsa på barnen. Barn är morgondagen och samhällets framtid. Därför är det viktigt att ta hand om dem små.  På Tandcentralen har vi på eget initiativ startat ett barnprojekt. Projektet heter LÅT MITT BARN LE och görs i samarbete med Personal på Tandcentralen och specialister kopplade till Tandcentralen men även företag som Oral B, Plackers, samt 3M.

    Vår vision är att barn skall kunna le och äta utan att känna obehag. Tyvärr är det så att vi många gånger upptäcker att barn som har hål kommer till oss när det redan har gått för långt. Därför är det viktigt att satsa på förebyggande åtgärder.