Fluorbehandling

Fluorbehandling använder vi på de som har förhöjd risk för karies, men det kan även användas på att lindra ilningar. Det finns Fluortabletter, fluorlack, fluor skölj, fluorgel i plastskenor och fluortuggummi.

Fluorlack innehåller en hög koncentration av fluor och det penslas på tänderna. Fluorlacket får stelna och sitter sedan kvar i ett par timmar. Syftet är att fluor på så sätt lagras in i tandemaljen. Om det behövs kan behandlingen upprepas några gånger per år beroende på behov.

Fluorgel är en tjockflytande vätska som innehåller en högkoncentration av fluor. Du får en personlig anpassad munskena att lägga gelen i och med noggranna instruktioner om hur du skall sköta det hemma. Munskenan sätter du över tänderna och låter sitta i ca 5 minuter så att fluorgelen hinner påverka tandytan. Du upprepar behandlingen dagligen, ibland kan det ta upp till flera månader.

Fluorbehandling behöver man om man har små kariesangrepp ( hål i tänderna= eller om man riskerar att få hål i tänderna. Detta upptäcks oftast av en tandläkare vid en undersökning.
Vetenskapliga studier har visat att regelbunden fluortillförsel i din dagliga tandborstnings rutin är viktig för att undvika att få hål. Dock är en fluorbehandling hos tandläkaren en betydligt mer koncentrerad form. Studier har visat en sådan behandling bör upprepas 2 gånger/år med cirka 3 veckors mellanrum för bäst resultat. Men din tandläkare gör en individuell bedömning.
Behandlingen tar inte lång tid och man kan räkna med 10-15min.
Nej, behandlingen är helt smärtfri.