Fonder och stiftelser

Fonder och stiftelser inom tandvård är organisationer som samlar in pengar från olika källor för att finansiera tandvård för personer som av olika anledningar har svårt att betala för den själva. Dessa organisationer kan vara allt från allmänna tandvårdsfonder till stiftelser som riktar sig mot specifika grupper, såsom barn eller personer med funktionsnedsättning.

Fonder och stiftelser inom tandvård kan finansiera allt från enkla undersökningar och tandvårdsbesök till mer avancerade behandlingar såsom rotfyllningar eller kronor. Många av dessa organisationer samarbetar också med tandvårdskliniker och tandläkare för att erbjuda tandvård till rimliga priser.

Fonder och stiftelser inom tandvård är en viktig källa till tandvård för många personer som annars skulle ha svårt att få den vård de behöver. Genom att stödja dessa organisationer kan man bidra till att säkerställa att alla har tillgång till bra tandvård.

Hos oss på Tandcentralen kan vi hjälpa till med ansöka om fond för din tandvård. Nedan finns ett urval av olika fonder som man kan ansöka om bidrag för sin tandvård. Klicka på länkarna nedan så får du information om dem och hur man söker bidrag.

Gula Änglarna
Gula Änglarna är en ideell förening som ligger i Oscars församling på Östermalm. Föreningen försöker genom råd och stöd hjälpa utslagna människor att komma tillbaka till samhället. Hjälpen ges efter behov. Det kan vara att få nya tänder eller mediciner.

Till Gula Änglarna »

FVO – Föreningen för välgörenhets ordnande
Målgruppen är i första hand ensamstående föräldrar, långtidssjuka och ålderspensionärer. Endast enskilda personer kan söka bidrag. Bidrag till friska personer med barn samt personer som uppbär försörjningsstöd från socialtjänsten.

Till Föreningen för Välgörenhetens Ordnande »

Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne
Stiftelsen stödjer i första hand ensamma kvinnor med hemmavarande barn som är skötsamma och ur arbetsklassen med hemortsrätt i Stockholm. Bidrag ges om det uppkommer betydande kostnader utan att samhället (Försäkringskassan) kompenserar fullt ut, t.ex. tandvård.

Till Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne »

Stockholms stadsmission
Stockholms stadsmission arbetar för ett mänskligare samhälle genom social omsorg, arbetsintegration och utbildning. Målet är att främja delaktighet oavsett ekonomi och bakgrund och att förebygga utanförskap.

Till Stockholms stadsmission »

Du är välkommen att kontakta oss om du har funderingar på 08-122 120 00