Behandlingar

Vanliga frågor

Rekommendationen är 1-2 gånger/år om man är frisk, i andra fall gör tandhygienisten eller tandläkaren en individuell bedömning och hjälper dig att sätta upp dig för tätare besöks intervall om det är nödvändigt.

Detta kan hjälpa till att förebygga karies och parodontit (tandköttssjukdom) och upprätthålla en god munhälsa.

Det är också viktigt att du borstar tänderna två gånger om dagen och använder tandtråd regelbundet för att hålla tänderna och tandköttet friskt.

Om du har särskilda behov eller har diagnostiserats med tandproblem kan det vara nödvändigt att du går till tandhygienisten oftare.

Din tandläkare eller tandhygienist kan ge dig råd om hur ofta du ska gå för rengöring och andra behandlingar beroende på dina behov.
Hos tandhygienisten kan man behandlas för en rad olika sjukdomar och problem. Det är därför svårt att säga hur mycket det kostar.

Därför börjar alltid tandhygienisten med att göra en individuell bedömning och information om pris och behandlingsgång till dig som patient innan en behandling påbörjas.
Hos tandhygienisten kan du få hjälp med olika typer av behandlingar för att upprätthålla och förbättra din munhälsa. Dessa behandlingar kan inkludera:

Professionell tandblekning: Tandhygienisten kan hjälpa dig att bleka dina tänder för att få en vackrare och jämnare tandfärg.

Rengöring av tänderna: Tandhygienisten kan utföra en djuprengöring av tänderna för att få bort plack och tandsten som du inte kan ta bort med tandborsten.

Rådgivning om munvård: Tandhygienisten kan ge dig råd om hur du ska borsta och sköta om dina tänder på bästa sätt och ge dig tips om vilka produkter som kan vara lämpliga för just dig.

Diagnostisering av tandproblem: Tandhygienisten kan hjälpa till att identifiera problem i tidigt skede och ge råd om vidare behandling.

Applikation av fluor: Tandhygienisten kan applicera fluor på tänderna för att förebygga karies.

Placering av tandförseglingar: Tandhygienisten kan placera förseglingar på tänderna för att skydda dem mot karies.

Övriga behandlingar: Tandhygienisten kan även hjälpa till med andra typer av behandlingar såsom tandreglering och behandling av parodontit.
Det finns tre huvudgrupper som man vanligtvis delar in de största grupperna i:

- Unga personer som befinner sig i låg riskzon och som ofta har en frisk och välskött mun. Tandhygienisten fokuserar främst på att ta bort tandsten, som är vanligt förekommande hos denna åldersgrupp.

- Personer som lider av tandlossning. Tandhygienisten hjälper till att rengöra i djupa fickor, som kan vara svåra att göra själv. Patienter med tandlossning rekommenderas starkt att besöka en tandhygienist för att undvika att tänder behöver dras ut.

- Individer som har muntorrhet. Muntorrhet kan uppstå som en biverkning av medicinering eller strålbehandling. Denna grupp har en större risk att drabbas av karies. Tandhygienisten hjälper till att hålla munhålan ren och arbetar förebyggande för att patienten ska slippa få hål i tänderna.
Det finns många skillnader mellan tandläkare och tandhygienister. De har till exempel helt olika utbildningar och utför olika typer av behandlingar och åtgärder.

Tandläkare arbetar främst inuti tänderna, till exempel genom att laga hål, medan tandhygienister arbetar mer på utsidan av tänderna och är specialiserade på förebyggande vård.

Din personliga Tandhygienist

En tandhygienist är en professionell inom tandvården som specialiserar sig på förebyggande åtgärder, så kallad profylax. Detta innebär att tandhygienisten utför behandlingar för att förhindra att sjukdomar som karies (hål i tänderna) och parodontit (tandlossning) uppstår.

Dessa behandlingar inkluderar undersökningar, diagnostik och behandlingar av sjukdomar, samt hälsofrämjande insatser som t.ex. borttagning av tandsten och beläggningar. Tandhygienisten är också behörig att ställa diagnoser och göra riskbedömningar av karies och parodontit genom att använda röntgenbilder.

Profylax – förebyggande tandvård

För att förhindra att tandvårdsrelaterade sjukdomar uppstår, utför tandhygienisten behandlingar som att ta bort tandsten, beläggningar och överskott av fyllningar. Tandhygienisten putsar, polerar och rengör även djupa fickor i tänderna. Du kan också få råd om din kost och rekommendationer om hur du ska sköta om din mun. I vissa fall kan tandhygienisten även göra saliv- och bakterietester. Genom att utföra dessa behandlingar och ge råd om munskötsel, bidrar tandhygienisten till att upprätthålla en frisk och hälsosam mun.

 

Undersökning

Om du bokar en tid för en tandvårdsundersökning kan du träffa antingen en tandläkare eller en tandhygienist. Både tandläkaren och tandhygienisten är behöriga att ställa diagnoser och göra riskbedömningar av sjukdomar som karies, tandlossning och tandköttsinflammation. Detta görs genom att ta röntgenbilder på indikation. En basundersökning inkluderar fyra röntgenbilder.

Air Flow – borttagning av missfärgningar

Tandhygienister på vår klinik utför Air Flow-behandlingar för att effektivt ta bort missfärgningar på tänderna. Dessa missfärgningar kan ha orsaker som mat- och tobaksvanor. Genom att använda saltblästring, putsning och polering, ger tandhygienisten dig ett vackert och strålande leende på ett skonsamt sätt.

Tandblekning

Om du önskar att bleka dina tänder finns det två olika alternativ att välja mellan: klinikblekning eller hemblekning. Klinikblekning innebär att du besöker en tandvårdsklinik där tandläkaren förbereder mun och tänder för blekningen och skyddar tandköttet. Behandlingen tar omkring en timme och kan upprepas tills önskat resultat har uppnåtts. Hemblekning innebär att du först besöker en tandvårdsklinik för att få formgjutna skenor och instruktioner om hur du använder blekmedlet hemma. Även denna behandling kan upprepas, men det är viktigt att du träffar en tandläkare eller tandhygienist inför varje uppstart.

Enligt en ny EU-lag måste även en tandläkare vara inblandad i beslutet om blekning är ett lämpligt alternativ för dig.

Om du har frågor om allmäntandvård kan du kontakta oss

Vi hjälper gärna till med alla dina frågor och funderingar kring tandvård. Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för din munhälsa!



    Genom att klicka på skicka-knappen godkänner du att vi sparar dessa uppgifter i vårt patientregister. Uppgifterna kommer att hanteras konfidentiellt enligt personuppgiftslagen (PUL/GDPR) och kommer inte att lämnas ut till tredje part. Önskar du att vi raderar uppgifterna från vårt patientregister kan du närsomhelst kontakta oss på info@tandcentralen.se eller ringa 08-122 120 00.