Om Tandcentralen

Tandcentralens kliniker är belägna i anslutning till Vårdcentral samt apoteket. Kliniken har fokus på att ge god och jämlik tandvård till sitt närområde som är effektiv, patientfokuserad, jämlik, kunskapsbaserad , säker och i rimlig tid.

Tandcentralen har områdesansvar för vuxen- samt barntandvård i Kista, Husby och Akalla.

Tandcentralens vision är att ge patienten en kvalitativ tandvård till ett bra pris.

Tandcentralen nås via kommunala färdmedel, bil och gång/cykelväg.

Personalen har hög spetskompetens inom bland annat kirurgi, barntandvård, allmäntandvård och estetiska behandlingar. Kliniken har även kompetens för sedering på kliniken för behandling av tandvårdsrädda patienter. Medarbetare på kliniken har breda språkkunskaper. Det medför att en stor andel invånarnas både språkbehov och kulturella behov kan tillgodoses då direkt kommunikation mellan vårdgivare och patient kan ske.

Samtliga medarbetare med krav på legitimation från Socialstyrelsen innehar svensk legitimation.

Löpande efterutbildningar av personal för att kunna erbjuda patienten den allra bästa behandlingen.

Våra tandläkare och tandhygienist jobbar alltid efter patientens behov med en vårdplan noggrant och individuell utformad.

Vår styrka är att vi jobbar i team.  Tandcentralen har den kapacitet och kompetens som behövs för behandling av barn, ungdomar och vuxna.

Klinikerna är noggranna renoverade med färg och form i åtanke för att inge en harmonisk och lugnande miljö i ljusa och fräscha lokaler. Samtliga ytor är handikappanpassade för att underlätta för alla patienter. Klinikerna har full utrustade behandlingsrum rum och lokalerna är anpassad för vidare expandering. På klinikerna finns senaste utrustningen med bland annat CBCT (3D röntgen), Cerec fräs och skanner. Klinikerna har barnanpassade behandlingsrum med pedagogiska material för utbildning av barn och föräldrar. Även Receptionerna är barnanpassade.

Välkommen till oss på Tandcentralen!

Vi skapar leenden, var med och gör det möjligt!

Är du våran nästa superhjälte?

Ring upp mig!