Vad är Airflow?

Är ett mycket bra hjälpmedel för att avlägsna plack samt missfärgningar som annars kan vara svåra eller omöjliga att borsta bort. Kan orsakas av föda, dryck eller rökning/snusning. Tandläkaren eller tandhygienisten blästrar då med en pulverlösning bort missfärgningar och beläggningar och tänderna poleras upp.

Nej, behandlingen är smärtfri dock kan lättare ilningar förekomma
Ja, delvis. Tänderna får tillbaka sin ursprungliga färg. OBS! Denna behandling är ej en blekning och man får ej vitare nyanser!
Beroende på omfattningen av missfärgningarna så kan behandlingstiden variera. Generellt tar det ca 30 min.