Behöver du hjälp med kostnadsförslag till socialen? – Låt oss hjälpa dig

För att få bistånd för tandvårdsbehandlingar behöver man oftast lämna in ett så kallat kostnadsföslag till socialen. För att vi skal kunan hälpa dig med ett sådant kostnadsföslag behöver vi undersöka dig, ta anamnes, och samla underlag för att kunna ställa rätt diagnos och ge rätt förslag till behandling. Nedan kan du läsa hur det går till:

  1. Du undersöks

En undersökning kostar 99kr. I undersökningen ingår kariesutredning av samtliga tänder, parodontal screening där man tittar på ditt slemhinne hälsa och tandköttets tillstånd. Vi går igenom om du har andra nödvändiga tandvårdsbehov och vi tittar även på om du har tandluckor som behöver ersättas för att förbättra din tuggförmåga.

I undersökningen ingår även 4 stycken röntgen bilder och en grundlig granskning av dessa. Om behov finns tas även kliniska fotografier kostnadsfritt.

Ibland kan man behöva komplettera med en mer omfattande röntgen tagning, en så kallad panorama bild. För det tillkommer en kostnad på 540kr.

  1. Du erhåller ett kostnadsförslag och underlagen

Du erhåller ett kostnadsförslag på vad som anses vara nödvändig tandvård. Ibland kan din handläggare behöva underlag för det kostnadsförslaget du behöver. Därför kan du behöva lämna in dem underlagen du får av oss.

  1. Skicka eller lämna in dem till din socialhandläggare

Din socialhandläggare hanterar ärendet enligt dem gällande rutiner på det socialkontoret du tillhör. Handläggningstiden kan variera och för information måste du själv vända dig till din ekonomihandläggare vid socialtjänsten.

  1. Beslut från din ekonomihandläggare på socialtjänsten

Din socialhandläggare skickar ett svar med ett beslut till dig. Ibland erhåller även vi en kopia. Om din socialhandläggare/ekonomi handläggare godkänner att erbjuda bistånd för din tandvård kan du komma in med beslutet och boka en tid för att påbörja din behandling.

  1. Behandling

Du erhåller tider och behandlas enligt terapiplanen.

  1. Betalning

Du kommer att erhålla fakturor som du kan lämna in till din handläggare vid socialtjänsten. Kom ihåg att det är ditt personliga ansvar att lämna in fakturorna även om socialtjänsten bistår med ekonomisk hjälp.

Ring upp mig!