Områdesansvar – Vad innebär det?

Barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri/gratis tandvård till och med det år de fyller 23 år.

De barn och ungdomar som inte gör ett aktivt val inom allmäntandvården, kallas av den vårdgivare som har områdesansvar.

Vi på Tandcentralen har områdesansvar för barn och ungomdomar i våra geografiska områden på uppdrag av Stockholm Läns Landsting och därmed ansvaret för att kalla och erbjuda barn och ungdomar gratis tandvård.

Barn får sin första kallelse till en undersökning det år de fyller 3 år. Man kan få en kallelse för avgiftsfri tandvård upp till och med det året man fyller 23 år.

Man har alltid rätt att välja eller byta tandläkare. Men om man inte gör ett aktivt val är vi på Tandcentralen en skyldiga att kalla för en undersökning tills du gör ett aktivt val eftersom vi på uppdrag av Stockholms Läns Landsting har områdesansvaret.

Du kan självklart ändra tiden som du erbjuds i kallelsen om den inte passar genom att kontakta oss på 08-122 120 00 eller maila oss på info@tandcentralen.se!

Vi ser fram emot att hand om Ditt barn!

Vi på Tandcentralen har områdesansvar för barn och ungdomar i våra geografiska områden!

På uppdrag av Region Stockholm